Introductie

  Kunstmuseum Den Haag

  Expositie Delfts Aardewerk

  Nederlandse cultuur

  Nu zijn de blauw gekleurde tulpenvazen, potten, kannen, schalen en sierobjecten onlosmakelijk verbonden met het zeventiende-eeuwse Hollandse Delft.

  Delfts aardewerk is een belangrijke pijler van de Nederlandse cultuur en identiteit: Delft is wereldberoemd! De tentoonstelling Delftsaardewerk.nl toont een driedimensionale versie van de website www.delftsaardewerk.nl die is opgezet als onafhankelijke expertisesite en kan door iedereen worden uitgebreid. De instellingsoverschrijdende site die aandacht besteed aan alle facetten van de zo fascinerende wereld van het eeuwenoude Delfts aardewerk, van de fijnzinnige bewerking van het materiaal tot en met de grootse handel die ermee gepaard gaat, is eenvoudig te bereiken voor het grote publiek. Bovendien is de website interactief, zodat de bezoeker ook onderdeel van het netwerk wordt. De website www.delftsaardewerk.nl is een dynamische plaats waar kennis over een belangrijk deel van het Nederlandse culturele erfgoed wordt verbreed en verfijnd. De Delfts aardewerk collectie van het Gemeentemuseum zal erop te vinden zijn en later ook die van andere musea en particulieren. De bezoeker kan zelfs zijn of haar eigen Delftse object aan een Pracht of Prul onderzoek onderwerpen. Op de site kunnen objecten via determinatievragen worden geïdentificeerd als Delfts of niet-Delfts. 

  Driedimensionale versie van de site

  Het Gemeentemuseum maakt van de virtuele wereld een werkelijke door een driedimensionale versie van de site in de tentoonstelling Delftsaardewerk.nl te presenteren.

  Het museum toont met deze initiatieven klaar te zijn voor de toekomst en blijvend waarde te hechten aan het tastbare object. Het is voor het eerst dat een digitale wereld de bouwsteen is voor een museale tentoonstelling.

  In de tentoonstelling kan de bezoeker als het ware door de website wandelen en dezelfde routes afleggen als in de hyperwereld. Met als belangrijke verschil dat de tastbare objecten te zien zijn, waar het uiteindelijk om draait. De tentoonstelling geeft evenals de site inzicht in de blauwe wereld van het Delfts: materiaal, materiaalbewerking, geschiedenis en handel komen aan bod, maar ook de boeiende link naar het heden. Want Delfts aardewerk is springlevend en heeft sinds zijn ontstaan veel kunstenaars gefascineerd en geïnspireerd. Dat zien we terug in origineel design en hedendaagse kunst, van bijvoorbeeld Ineke Hans en Wieki Somers.

  Bij de tentoonstelling worden twee speciale Delfts aardewerk taxatiedagen georganiseerd voor de museumbezoeker, waarvan de eerste op 10 december aanstaande, onder leiding van specialisten Robert Aronson en Joseph Estie, o.a. bekend van het Avro programma Tussen Kunst en Kitsch.

  De website en de tentoonstelling Delftsaardewerk.nl zijn beide ontworpen door ons.

 • Wilt u meer weten?

  neem contact op
  © Mattmo 2024
  free counter